Türkçe
Ortem
Yerel yönetimlerin güçlü çözüm ortağı

Kentsel katı atık yönetimi, temizlik hizmetleri ile park-bahçe ve yeşil alanların bakımı konularında yerel yönetimlerin çözüm ortağı.

 

www.ortemtemizlik.com

Ortem AŞ, tecrübeli teknik kadrosuyla, güçlü araç ve ekipman parkıyla,  yerel yönetimlere kentsel katı atık yönetimi, çevre temizliği ile park ve bahçelerin bakımı konularında hizmet vermektedir.

1978 yılında belediyelere yönelik altyapı, çevre düzenleme ve hizmet binaları inşaat işleri ile yola çıkan Orakçı Grubu, 1993 yılında yerel yönetim hizmetleri konusunda sektörde yerini almış ve 1998 yılından beri bu konulardaki faaliyetlerini Ortem çatısı altında toplamıştır. 

Sektörde geçen 24 sene içinde, çevre ve topluma karşı sorumluluk bilinci, teknolojiye yaptığı yatırımlar, bilgiye ve sürekli gelişime verdiği değer, üstün hizmet anlayışı, yerel koşullara uygun teknik çözümler geliştirme yaklaşımı, çalışanlarının enerjisi, bağlılığı ve yaratıcılığı ile güçlenen Ortem, sektöründe öncü kuruluşlar içinde yerini almıştır. 

Ortem AŞ, hizmet kalitesini, çalışanlarına ve çevreye verdiği değeri sahip olduğu TS EN ISO 9001:2008 Kalite, TS EN ISO 14001:2004 Çevre, TS OHSAS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri ve  hizmet yeterlilik belgeleri ile de kanıtlamaktadır.

 

Ürün ve Hizmetler

Kentsel Katı Atık Yönetimi

Katı atık yönetimi, yerel yönetimlerin çözmesi gereken en önemli sorunlardan birisidir. Kentsel katı atıklar, etkin bir şekilde yönetilmedikleri sürece, yaşadığımız çevreyi kirleterek insan sağlığını ciddi anlamda tehdit eder. Ortem, sorumluluğunu paylaştığı belediyelerin yükümlülüklerini, hızlı, eksiksiz, etkin ve verimli çalışarak yerine getirmektedir.

• Katı atık toplama

• Atıkların transferi

• Geri kazanım

• Atıkların bertarafı

Ortem; yerel yönetimlerin, insan ve çevre odaklı entegre katı atık yönetim projelerinde güçlü çözüm ortağıdır. 

Entegre katı atık yönetim sistemi, kentsel katı atık yönetimi hizmetlerinin kaliteli, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir ve karşılanabilir maliyetlerde planlanıp yürütülmesini sağlayan uluslararası düzeyde kabul gören bir yaklaşım biçimidir. Ortem, atıkların toplamasından, geri kazanım ve bertarafına kadar tüm unsurların bir bütün olarak ele alındığı entegre katı atık yönetimi projelerinin planlanmasından işletilmesine kadar her aşamasında profesyonel ekibiyle hizmet vermektedir. 

 

Kentsel Temizlik Hizmetleri 

Yerel yönetimlerin çözüm üretmesi gereken diğer önemli konu da, hem insan ve çevre sağlığı için hem de estetik açıdan çok önemli olan çevre temizliğidir. Ortem, yoğun kent yaşamının beraberinde getirdiği kirliliği hızlı, etkin ve ekonomik şekilde çözmek için çeşitli özelliklerde ve büyüklüklerdeki süpürge ve yıkama makinaları ve eğitimli personeliyle hizmet vermektedir.

• Cadde, sokak ve meydanların temizliği

• Konteynerlerin yıkanması ve dezenfeksiyonu

• Yolların makineyle süpürülmesi ve yıkanması

• Semt pazarlarının temizliği

• Afiş sökme

• Plaj temizliği

• Karla mücadele ve yol tuzlama

 

Park, Bahçe ve Yeşil Alanların Bakım, Onarım Hizmetleri

Kentlerin çağdaş, daha iyi yaşanabilir mekanlara dönüştürülebilmesi amacıyla yerel yönetimler, çevre düzenlemelerine ağırlık vermekte ve yeni yeşil dokular oluşturmaya devam etmektedir. Bu alanların, estetik açıdan olduğu kadar, iklim kontrolü, erozyon kontrolü ve çevre kalitesinin arttırılması vb. yararları sebebiyle kent yaşamındaki rolü büyüktür. Park ve bahçelerin oluşturulması kadar güzellik ve işlevlerini korumaları için düzenli bakımlarının yapılması ve temizlenmeleri de gerekmektedir.

Ortem, park ve bahçelerin, yeşil alanların sulanması, tanzimi, bitkilerinin gelişmelerini kuvvetlendirip sağlıklı kılmak, form vermek ve çiçeklenmenin miktar ve kalitesini yükseltmek için düzenli bakımlarının yapılması konularında belediyelere hizmet vermektedir. 

• Park ve bahçe düzenleme hizmetleri

• Park ve bahçe bakım hizmetleri

• Park sahalarının sulanması

• Ağaç ve bitkilerin budanması

• Çimlerin biçilmesi

• Park temizlik hizmetleri

• Park sahalarında bulunan bitkilerin ilaçlanması

 

Sonu olmayan bir yolculuk: Kalite

Firmamız kalite yolculuğuna, ilk olarak 2002 yılında almış olduğumuz TS EN ISO 9002 belgesi ile başlamış ve sunduğu hizmet süreçlerinde oluşturduğu yönetim sistemleri sistematiğini kullanarak kalitesini belgelendirmiştir. 2003 yılından itibaren sırası ile çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri ile ilgili çalışmalara başlamış ve standartların gerekliliklerini karşılayarak 2004 yılı itibari ile belgelenmiştir.

Bu tarihten sonra yönetim sistemlerini entegre hale getirerek daha anlaşılır, daha işler ve çözüm odaklı yapı oluşturulmaya çalışılmıştır.

Çevre odaklı bir firma olmamız nedeni ile atıklar ve atık yönetimi konusuna ayrı bir önem vermekteyiz. Özellikle araç tamir ve bakım faaliyetleri aşamasında ortaya çıkan tehlikeli atıklar kaynağında ayrı toplanmakta, yönetmelikler çerçevesinde depolanmakta ve bertarafı sağlanmaktadır.

Ayrıca atıkların çevreye zarar vermeden işletmelerimizden uzaklaştırılması aşamasında bertaraf yerine geri kazanım yöntemleri tercih edilmektedir. Böylece atıklarımız da ekonomiye kazandırılmaktadır.

Bizce çevre bilinç ve kültürünün toplumda yerleşmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması eğitimden geçmektedir. Bunu göz önünde tutarak işe uygun personel seçimi yaptıktan sonra her personelimizi ayrım yapmadan eğitim programına almaktayız. Bu kapsamda mesleki özel eğitimler, çevre gibi iş hayatı boyunca kullanabileceği konularda personellerimizi eğiterek toplumumuzu da bilinçlendirmekteyiz.

Uygun işe uygun araç seçimi yaparak hem işimizi en verimli ve kaliteli şekilde yerine getirmekte hem çevreye en az zarar verecek şekilde çalışmakta hem de halk ve çalışan sağlığını en üst düzeyde tutmaktayız.

 

Çalışma ve Kalite Anlayışı Eğitim

Ortem, düzenli eğitim programları ile sürekli yenilenme ve gelişimi hedefliyor.

Sürekli yenilenmek, müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesini arttırabilmek, gelişimi ve değişimi takip etmek için eğitimin önemine ve gerekliliğine inanan Ortem, tüm çalışanlarını iş bilgilerinin güncelliğini ve kendi kişisel gelişimlerini kurum içi ve kurum dışı eğitimler ile desteklemektedir.