Türkçe
Tarihçe
Orakçı Grup, 40 yıllık yolculuğunda faaliyetlerini “istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme” hedefi çerçevesinde yürütmeye devam ediyor.

Kuruluş Yılları

Hikmet Orakçı, 16 yıl Anadolu’nun çeşitli illerinde matematik öğretmenliği yaptıktan sonra ticaret hayatına atılır. 1978’de Hikmet Orakçı Ticaret adıyla Belediyelere altyapı, çevre düzenlemesi ve hizmet binaları inşaatı işleri konularında hizmet vermeye başlar. İlk Limited Şirket’i Hoca İnşaat Ltd. Şti’ni 1995 yılında kurar. 

 

Yeni Bir Başlangıç

Belediyelerin, 1990’lı senelerin başında, temizlik hizmetleri konusunda özel sektörden hizmet satın almaya başlamasıyla beraber, Orakçı Grup çöp toplama ve temizlik hizmeti işlerine adım atar ve sektörün ilk firmaları içinde yer alır.  1998 yılında bu hizmetlerini Ortem çatısı altında toplar. 1999 yılıyla beraber, belediyelere vermekte olduğu hizmetlerine park ve bahçelerin oluşturulması ve bakımı hizmetlerini ekler. 

 

Yurtiçinde İlk Şube

1996 senesinde Bandırma Belediyesi çöp toplama ve temizlik hizmeti işi alınır ve Bursa dışında ilk hizmet şantiyesi kurulmuş olur. Devam eden yıllarda Türkiye’nin birçok ilinde yeni şantiyeler kurulacak ve ulusal bir şirket olmanın sağlam temelleri atılacaktır. 

 

İkinci Nesil İş Başında

Eğitimlerini tamamlamalarının ardından Özgür Orakçı, Betül Orakçı ve Barış Orakçı grubun çeşitli departmanlarında görevler almaya başlar. Kurumsallaşmaya inanan Hikmet Orakçı yönetimi zamanla çocuklarına devreder ve kendisi kurucu başkan olarak çalışmalarını sürdürür. 

 

İlk Endüstriyel Girişim

2000’li yıllara doğru imalata yöneliş başlar. 2002 yılında Orakçı Grubun ilk endüstriyel girişimi olan Orakçı Makina kurulur ve araç üstü ekipman imalatına başlanır. Orakçı Grup 2004 yılında otomotiv sektörüne adım atarak, plastik enjeksiyon parça imalatına başlar ve Plaskar AŞ. gruba katılır. 

 

Faaliyet Alanlarının Genişlemesi

Orakçı Grup bulunduğu sektörlerde vermekte olduğu hizmet konularını önemli ölçüde genişletir. Belediyeye verilen hizmetlerde “Entegre Atık Yönetimi” anlayışını benimseyen grup çöp toplama ve temizlik hizmetinin yanı sıra 2001 yılında “Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarının Projelendirilmesi ve İşletilmesi” işlerine başlar. 2005 yılında “Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması ve Ayrılması Projesine” imza atar ve ilk lisanslı ayırma tesisini kurar. Ardından düzenli depolama sahalarının işletimi hizmetini vermeye başlar. Artık Ortem toplama taşımadan, geri kazanım ve bertarafa kadar atık yönetiminin tüm unsurlarında rol almaktadır. 2002 yılıyla birlikte, inşaat sektöründe taahhüt işlerinin yanı sıra “Taş Ocağı İşletimi, Agrega ve Hazır Beton Bayiliğine” başlanmıştır. 2006 yılı ile birlikte inşaat sektöründe farklı bir adım daha atarak kurduğu santralle, hazır beton üretimi, nakli ve pompalama hizmetlerine başlamış olur. 

 

Yeni Yapı-Değişim

Orakçı Grup ulaşılması hedeflenen büyüme ve gelişmeyi, daha uygun bir örgütlenme ve daha kurumsal bir yapı altında gerçekleştirebilmek amacıyla, 2007 yılında sektörlere, bölgelere ve iş bölümlerine uygun olarak yeniden yapılandırılır. 

 

Orakçı Grup Genel Merkezi Yeni Yerinde 

Orakçı Grup, Genel Merkezini 2009 yılında kendisi inşaa eder, şirketlerini ve yönetimini tek bir noktada toplar. Orakçı Grup genel merkezi, finansman, insan kaynakları, strateji ve iş geliştirme işlevlerinin koordine edilmesinin yanı sıra grubun ortak vizyon ve stratejilerinin belirlenmesinden ve grup içinde yaratılacak sinerjiyle paydaşlarına sağlanan değerin artırılmasından sorumlu bir yönetim merkezi olarak çalışmayı ilke edinir. 

 

Büyüme ve ihracat

Orakçı Grup gelişimini hız kesmeden sürdürerek faaliyet alanlarını genişletir; ihracata yönelir ve dış ticaret şirketini kurar. Makina imalatı sektöründe ihracata başlayan grup halen Azerbeycan, B.A.E, Bulgaristan, Cezayir, İtalya, Kuveyt, Kosova, Libya, Özbekistan, Rusya, Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün, Venezuella, İtalya, Malezya, Dubai, Filipinler, Srilanka, Singapur, Şili, Güney Afrika ve Yemen’e ihracat yapmaktadır.

2010 yılıyla birlikte Orakçı Yapı ile inşaat sektöründe konut yapımı projelerine başlanır. 2011 yılında hazır beton üretimi sektöründe H.E.S İnşaatı için ikinci santral kurulmuş ve işletmeye alınmıştır. Plaskar AŞ bünyesinde 2008 yılında devreye alınan kalıp bakım atölyesi, 2011 yılı itibariyle başta otomotiv olmak üzere farklı sektörler için plastik enjeksiyon kalıbı üreten bir yapı haline gelmiştir. Bu üretim 2014 yılı itibariyle Ormold adı altında yeniden yapılandırılmıştır. Orakçı Grup 2012 yılıyla birlikte uluslararası ortaklıklar kurma hazırlıklarına başlamış olur. Yeni Yatırımlar ve Ortaklıklar 2012 sonrası başta makina olmak üzere, otomotiv ve hizmet sektörlerinde uluslararası platformlarda işbirlikleri kurmak, yatırım yapmak, ihalelere katılmak konularında çalışmalar hızla devam eder ve sonuçları alınmaya başlanır. Bu süre içinde teknoloji konularında iş ortaklıkları kurulur, yeni bayilikler verilir ve yeni hizmet pazarlarına giriş yapılır. Buna paralel satış rakamlarındaki artışı karşılayabilmek için üretim alanları ve organizasyon yeniden yapılandırılır.

 

Orakçı Makina ve Ormold Yeni Yerlerinde

Orakçı Makina araç üstü ekipman üretimindeki kapasite artışlarını karşılamak için yapımına başladığı yeni fabrika binasını tamamlayarak 2016 yılı itibariyle yeni yerinde üretimine başlar. Ormold, plastik enjeksiyon üretimindeki büyük hedefleri doğrultusunda Gebze’deki fabrikasına taşınır. 

 

Konut Projeleri & AVM

Orakçı Yapı Bursa’daki konut projelerini tamamlama yolundayken yeni heyecanı Çorlu Trio Park projesi olmuştur. Yeni bir ortaklıkla Edremit’te hayata geçirilen Novada Alışveriş Merkezi, körfezin en büyük yaşam ve alışveriş merkezi olarak zihinlerdeki yerini almıştır. 

 

Bugün

Orakçı Grup, yeni yatırımlarla her geçen yıl büyüyor, emin adımlarla hedeflerine ilerliyor.