Türkçe
Strateji
Sürdürülebilir büyüme stratejimiz

İşletmelerin ayakta kalmasını sağlayacak en önemli özellik; uyguladıkları büyüme stratejileri sonucunda yarattıkları değerlerdir. 

İşletmelerin ayakta kalmasını sağlayacak en önemli özellik; uyguladıkları büyüme stratejileri sonucunda yarattıkları değerlerdir. 

Sürekli büyüme ya da sürdürülebilir büyüme, eldeki kıt kaynakları en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak rekabet avantajı yaratma ve varlıklarını uzun yıllar devam ettirme amacıdır. Şirketlerin sektörel olarak farklı farklı büyüme stratejileri vardır.

Orakçı Grup olarak 4 ana sektörde faaliyet göstermekteyiz. Hizmet, inşaat, otomotiv ve hizmet ekipmanları üretimi. Temelde birbirinden farklı görülen ancak grubumuzda birbiri ile etkileşen sinerji ve rekabet yaratan bir yapıya sahibiz. Bu bizim büyüme stratejilerimizden biri. Topyekün büyüme.

Bir diğer özelliğimiz veya stratejimiz ise sahip olunan veya kazanılan müşteriye, sürekli yeni ürün ve hizmet sunarak büyümektir. 

Yeni coğrafyalarda arayışlar, yatırımlar ve işbirlikleri de diğer bir büyüme stratejimizdir. 

Yaratmaya çalıştığımız katma değer ise; “markalaşmak”tır.