Türkçe
Değerlerimiz
En büyük değerimiz insan kaynağımız

Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımızla ilişkilerimizde yasalara ve ahlak kurallarına uymayı, adil olmayı, karşılıklı yarar sağlamayı, şeffaflığı, iyi niyet ve anlayışla davranmayı ilke olarak benimsiyoruz. 

Müşteri odaklılık ve yerel davranabilme 

Ürün ve hizmetlerimizi sunarken müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını yerel özellikleri de gözeterek, kaliteli  ve istikrarlı bir şekilde karşılayarak müşteri memnuniyeti sağlamayı ilke edindik.

 

Daima "en iyi" olmayı hedeflemek

İşimizde en iyiyi yapmak için duyduğumuz heyecanı kaybetmeden, dinamik ve yenilikçi yapımızı korumaya özen gösteriyoruz.

 

En büyük değerimiz insan kaynağımız

Sahip olduğumuz insan kaynağımızdan aldığımız güçle hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Çalışanlarımızın memnuniyetini ve gelişimini ön planda tutuyoruz ve bu konulara kaynak ayırıyoruz. Karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü çalışma ortamları yaratmaya özen gösteriyoruz.

 

Dürüst çalışma ilkelerine, üstün iş ahlakına uymak ve etik değerlere bağlılık

Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımızla ilişkilerimizde yasalara ve ahlak kurallarına uymayı, adil olmayı, karşılıklı yarar sağlamayı, şeffaflığı, iyi niyet ve anlayışla davranmayı ilke olarak benimsiyoruz. 

 

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini, çalışma kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyoruz. İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri en aza indirmek amacıyla güvenli çalışma düzeni ve ortamını  sağlamak, çalışanlarımızın farkındalığını arttırmak için kaynak ayırıyoruz. 

 

Farklı bakış açılarına açıklık 

Farklı bakış açılarının ve bilgi birikimlerinin harmanlanması yolu ile yeni, yaratıcı fırsatlar yakalanabileceğine ve ekip çalışmasının gücüne inanıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın ve müşterilerimizin her türlü fikrine ve önerisine değer veriyoruz.

 

Sürekli öğrenen ve yenilikçi

Çalıştığımız sektörlerdeki gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ederek en yeni bilgi ve teknolojileri edinmek üzere insan kaynağımıza ve teknolojiye daima yatırım yapıyoruz. Sürekli öğrenen ve kendini yenileyen yapımızı korumak için kaynak yaratıyoruz.

 

Çevre koruma ve kaynakların akılcı kullanımı 

Faaliyetlerimiz sonucunda oluşan çevresel etkilerin kontrol altında tutulmasına ve tüm kaynaklarımızın akılcı kullanımını sağlayarak savurganlıktan kaçınmaya özen gösteriyoruz.

 

Sürdürülebilir büyüme

Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Çevresel, ekonomik ve sosyal sorumluluğumuzu her zaman gözeterek, güçlü işgücü, altyapı, bilgi, teknoloji ve güven ile sürdürülebilir büyümenin önemine inanıyoruz.